Cơ Khí Đúc Thành Long

Cơ Khí Đúc Thành Long

Chuyên đúc và gia công các chi tiết thiết bị | cung cấp vật tư – thiết bị

Trục cánh khuấy bồn tiền khử silicSản phẩm hợp kim đúc hệ Cr

Sản phẩm hợp kim đúc hệ Cr