Cơ Khí Đúc Thành Long

Cơ Khí Đúc Thành Long

Chuyên đúc và gia công các chi tiết thiết bị | cung cấp vật tư – thiết bị

Sản phẩm hợp kim đúc hệ CrGầu vét bùn cho cầu trục vét bùn