Cơ Khí Đúc Thành Long

Cơ Khí Đúc Thành Long

Chuyên đúc và gia công các chi tiết thiết bị | cung cấp vật tư – thiết bị

Hình ảnh

Hình ảnh

Một vài hình ảnh anh chị em ở công ty đang hăng say sản xuất