Cơ Khí Đúc Thành Long

Cơ Khí Đúc Thành Long

Chuyên đúc và gia công các chi tiết thiết bị | cung cấp vật tư – thiết bị

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

 

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

Chỉ dẫn bản đồ

Công Ty TNHH Cơ Khí Đúc Thành Long

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: KCN Thị Trấn Lâm – Huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định

Điện thoại: (84) 03503 823 122

Email: congtyducthanhlong@gmail.com