Cơ Khí Đúc Thành Long

Cơ Khí Đúc Thành Long

Chuyên đúc và gia công các chi tiết thiết bị | cung cấp vật tư – thiết bị

Uncategorized

Uncategorized

Tên tiếng Việt : Công ty Cổ phần Kiến Trúc DMC VIỆT NAM

Tên dao dịch   : DMC Joint Stock Company

Tên viết tắt      : DMC JSC